O Olimpiadzie

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają – często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, współczesnej strukturze i mechanizmach działania. Organizatorzy Olimpiady pragną wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy o Mediach, którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W Olimpiadzie organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju nagrodami są indeksy dla laureatów – uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Olimpiady.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy o Mediach to wspólna inicjatywa kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.  Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem Olimpiady w województwie wielkopolskim jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

IX EDYCJA OLIMPIADY (2022/2023) SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

• Etap pierwszy – rejestracja uczestników (do 15.10.2022) oraz przesłanie pracy (do 14.11.2022) na jeden z poniższych tematów:

 1. Odpowiedzialność za słowo w czasach mediów społecznościowych.
 2. Rola mediów w relacjonowaniu tematów trudnych (np. wojna, pandemia).
 3. Prawda i fikcja w przekazach medialnych.
 4. Współczesne media jako czwarta władza.
 5. Język w mediach, media w języku.

Praca może być wykonana w formie eseju (do 8000 znaków), krótkiego filmu (do 10 min.), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu.

UWAGA
Zgłoszenia uczniów do olimpiady wyłącznie przez formularz elektroniczny http://owm.edu.pl/rejestracja/ przyjmowane są do 15 października 2022 r., zaś gotowe prace konkursowe należy przesłać na adres Komitetu Okręgowego (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, z dopiskiem – Olimpiada Wiedzy o Mediach) do 14 listopada 2022 r. (brana jest pod uwagę data stempla pocztowego). Liczy się poprawność merytoryczna pracy, oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny poruszanego zagadnienia.

Uwaga: do pracy należy dołączyć wypełnione załączniki 1-4 dostępne w zakładce „Do pobrania”

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 25 listopada 2022 r. (lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na niniejszej stronie w zakładce „Aktualności”).

• Etap drugi – okręgowy – odbędzie się 16 grudnia 2022 r. Zawody okręgowe polegają na rozwiązaniu wspólnego dla wszystkich testu z zakresu wiedzy o mediach (przykładowe testy z lat ubiegłych dostępne są w zakładce „Do pobrania”). Poniżej podajemy przydatną literaturę:

Program

 1. System medialny. Struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
 3. Kalendarium rozwoju mediów
 4. Społeczeństwo informacyjne
 5. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 6. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 8. Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
 9. Wybrani dziennikarze w Polsce na przełomie wieków
 10. Agencje informacyjne i prasa na świecie
 11. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)
 12. Język we współczesnych mediach
 13. Dziennikarstwo obywatelskie

Literatura

 1. Chałubińska Jentkiewicz K., Nowikowska M., Prawo mediów, Warszawa 2022.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012.
 3. Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Kielce 2018.
 4. E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015.
 5. Goban-Klas T., Powstanie i rozwój mediów: od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2003.
 6. Hermanowski M., Radiofonia w Polsce. Zarys dziejów, Poznań 2018.
 7. Loewe I., Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.
 8. Mielczarek T., W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Kielce 2015.
 9. Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
 10. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 11. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010 (rozdz. I-IV).
 12. Portale internetowe Press.pl oraz Wirtualnemedia.pl (informacje o bieżących, ważnych wydarzeniach ze świata mediów).

• Etap trzeci – centralny – odbędzie się 17-18 marca 2023 r. w Warszawie. 

W zawodach centralnych obowiązuje ten sam program i ta sama literatura co w zawodach okręgowych.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *