Zasady przesyłania prac

27 października br. zakończyliśmy rejestrację uczestników IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Do 13 listopada (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się poniższymi wytycznymi: 1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną (w przypadku eseju prosimy o wydruk, zaś elektroniczne formy pracy np. film, spot, audycja – na płycie CD/DVD) […]

Continue reading →

Zasady przesyłania prac

4 listopada br. zakończyliśmy rejestrację uczestników III edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Do 14 listopada (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się poniższymi wytycznymi: 1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną (w przypadku eseju prosimy o wydruk, zaś elektroniczne formy pracy np. film, spot, audycja – na płycie CD/DVD) […]

Continue reading →