Finał okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach – 15 grudnia 2017 r. (plan)

Wielkopolski finał Olimpiady Wiedzy o Mediach odbędzie się 15 grudnia br. o godzinie 12.00 w gmachu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89A (Kampus Morasko). Plan godz. 11.00-11.45 – rejestracja uczestników (prosimy od punktualność) godz. 11.50-12.00 – rozpoczęcie Olimpiady (wystąpienia władz WNPID UAM oraz przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Olimpiady […]

Continue reading →

Zasady przesyłania prac

27 października br. zakończyliśmy rejestrację uczestników IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Do 13 listopada (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się poniższymi wytycznymi: 1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną (w przypadku eseju prosimy o wydruk, zaś elektroniczne formy pracy np. film, spot, audycja – na płycie CD/DVD) […]

Continue reading →